Etikai kódex
„Tisztességgel nézni az emberek szemébe..“ Karol Stýblo

LYRA CHOCOLATE – a hely, ahol a csokoládé készítés a legjobb alapanyagokból történik. Összegyűjtött tapasztalat a kakaófa ültetvényekről, a gyártás egész folyamata, a csomagolás kiválasztása a kész termékek összetettségében nyilvánul meg. Cégünk folyamatosan új és egyedi ötletekkel áll elő és arra törekszik, hogy olyan tereket hódítson meg, amelyek elérhetetlenek, mert igenis érdemes küzdeni az elérhetetlenért.

LYRA Chocolate etikai kódexe egy írott deklaráció, ami lefekteti a cég etikai elveit, normáit és szabályait, amik érvényesek minden egyes munkatársra. Rögzíti a viselkedésmódot a cégen belül, továbbá szabályozza a kapcsolattartást a szállítókkal és versenytársakkal.

Az etikai elvek betartása szoros összefüggésben van cégünk értékeivel és a felelősséggel, amit alkalmazottaink, a csapatmunka, a kölcsönös megértés és profizmus felé tanúsítunk. Az etikai kódex megszilárdítja az alapértékeket, hozzájárul a cégkultúra és a munkahelyi kapcsolatok fejlődéséhez, javítja a cég jó üzleti hírnevét.
Cégünk alapvető értékei:
  • becsületesség
  • bizalom
  • igazságosság
  • szolidaritás és szociális érzék
  • felelősség
  • minőségi termékek és szolgáltatások
LYRA Chocolate jó hírneve
A nem anyagi jellegű dolgok, mint például cégünk jó hírneve és szellemi tulajdona, változtatható, javítható, fejleszthető. A jó hírnév kiépítése mögött többek között a környezettel való tisztességes kapcsolattartás áll, amely mindkét oldal érdekeinek tiszteletben tartásan alapszik. Az alkalmazottak fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban. A LYRA Chocolate igyekszik megteremteni számukra a legjobb feltételeket, így biztosítva a minőséget, biztonságot, lojalitást, odaadást a céggel szemben, ami mind összhangban van a személyes érdekek védelmével.

Munkahelyi kapcsolatok a LYRA Chocolate-ban
LYRA Chocolate betartja a munka törvénykönyv szabályait és más jogi normákat, melyeket a munkajog elvár.

LYRA Chocolate nem diszkriminálja az alkalmazottait, épp ellenkezőleg, támogatja őket az előrelépésben lehetőséget biztosítva új készségek és tudás megszerzésére.

Ügyelünk dolgozóink igazságos jutalmazására, továbbá arra, hogy a jutalomrendszerünk pontos és igazságos legyen, méltó az elvégzett, odaadó munkához.

Cégünk a munkahelyen alkalmazza minden biztonsági előírás pontos betartását a munkavégzés biztonsága érdekében. Semmilyen egyén cselekedete nem veszélyeztetheti dolgozóink, munkatársaink, ügyfeleink biztonságát.

Támogatjuk alkalmazottainkat, hogy elhivatottságukkal, nézeteikkel, kritikájukkal hozzájáruljanak cégünk fejlődéséhez, jó reputációjához, anyagi és morális védelméhez.

Működő munkahelyi kapcsolatok egyik alapelve a kölcsönös komunikáció. Minden dolgozónk törekszik az udvarias, toleráns, segítőkész komunikációra munkatársaival és ügyfeleinkkel. Alkalmazottaink mindegyike úgy viselkedik, hogy ne alakuljon ki munkahelyi konfliktus. Ha mégis kialakul, megteszünk mindent annak helyes kezelésére és megoldására. Harmadik személynek dolgozóink csak mundaadójuk engedelmével adnak ki információkat, nem tesznek közzé bizalmas, titkos, cégen belüli ügyeket. Alkalmazottaink semmilyen módon nem sértik cégünk jó hírnevét se munkatársaikét, nem közölnek félreérthető információkat. Dolgozóink betartják titoktartási kötelezettségüket munkaviszonyuk megszűnése után is.

Dolgozóink kötelesek megelőzni az érdekellentétek kialakulását. Ha akármilyen magán jellegű érdek ellentétben áll alkalmazottaink munkahelyi kötelezettségével, ami konfliktushoz vezethet, dolgozóink írásban közölhetik felettesükkel.

LYRA Chocolate kapcsolata a fogyasztóikkal
LYRA Chocolate fogyasztóorientált, kifinomult csokoládéízléssel és érzéssel rendelkezik. Törekszünk kielégíteni fogyasztóink igényeit minden téren, megfelelni az ő fantázadús ízviláguknak kreatív termékeinkkel.

Áraink elérhetőek, megfelelnek termékeink minőségének.

Vásárlóinknak, akik a LYRA csokoládé felől érdeklődnek, rendelkezésükre áll minden termékinformáció a származástól kezdve a gyártáson át egészen az összetételig és csomagolásig.

Minden ügyfelünknek garantáljuk vállalatunk üzleti feltételeinek betartását a személyes adatok védelmének érdekében. Cégünk kötelezi magát, hogy ezeket az adatokat harmadik személynek nem adja ki, úgyszintén lehetséges a mentett adatok törlése az adatbázisunkból, amennyiben ügyfelünk úgy kívánja.

LYRA Chocolate kapcsolata üzleti partnereivel
Mi a LYRA Chocolate-nál hangsúlyt fektetünk a megbízható üzleti kapcsolatok ápolására beszállítóinkkal. Vállalkozásunk célja, hogy termékeink tökéletesek legyenek, ezért törekszünk arra, hogy édességeink maradandó élménnyel gazdagítsák fogyasztóink érzékeit. A minőségi alapanyag számunkra az első helyen van. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a formára és a csomagolásra is.

LYRA Chocolate kötelezi magát minden szerződésbe foglalt feltétel betartására, továbbá mindig igaz és teljes információkat tüntet fel a kétoldali együttműködés érdekében. Minden szerződésben összefoglalt kötelezettség betartása számunkra prioritás. Akármilyen komoly okból adandó változásról haladéktalanul informáljuk üzleti partnereinket, hogy kárt ne okozzunk egyik félnek sem. A mi hozzáállásunk üzleti partnereinkkel szemben mindig korrekt, becsületes és nyitott, amit kölcsönösen elvárunk.

LYRA Chocolate kapcsolata versenytársaikkal
Mi a LYRA Chocolate-nál a konkurenciát a természetes vállalkozói környezet részének tekintjük. Kínálatunknak és egyedi térmékeinknek köszönhetően páratlanok vagyunk a piacon. Kölcsönösen egészséges kapcsolatot ápolunk versenytársainkkal. Különböző rendezvényeken kiegészítjük egymást. Nem támogatjuk a tisztességtelen üzleti játszmákat, a konkurenciával a jó illemet szem előtt tartva viselkedünk a csokiipar nevét ezáltal nem sértve. A konkurencia számunkra egyenrangú fél, akit tiszteletben tartunk, nem rágalmazzuk.

Felelősségteljes vállalkozás.
LYRA Chocolate cégnél minden dolgozó szem előtt tartja a természeti környezetet. Elengedhetetlen számunkra a természetvédelmi törvények betartása. Ehhez a védelemhez gazdaságos és takarékos technológiával járulunk hozzá. Nem pazaroljuk az energiát, a szemétfelszámolás környezetbarát módon történik.

Cégünk szorosan összefügg az oktatói tevékenységgel, ami mögött főleg középiskolák látogatása áll. Ily módon a diákok elé tárjuk a csokoládékészítés világát. Megosztjuk a tapasztalatainkat és oktatunk. Rendezvényeken való részvétel teret nyújt a nyilvánosságnak, hogy lássak a csokoládékészítés folyamatát.

Szociális és szolidáris támogatás is jelen van nálunk hozzájárulás formájában olyan szervezeteknek, akik a mentális hendikeppel küzdőket segítik. Igyekszünk mindent egy fedél alatt létrehozni, de a kolumbiai helyi emberek támogatásának ötlete annyira szívügyünkké vált, hogy nemcsak kakaót, de kakaómasszát és kakaóvajat is tőlük vásároljuk. Így támogatjuk a helyi gazdákat és munkalehetőséget biztosítunk nekik.

Etikátlan viselkedés.
Az etikai kódex megsértését, illetve annak megkísérlését dolgozóink írásban, szóban vagy telefonon jelentik a közvetlen felettesüknek. Mindegyik jelentés anonim, nyilvánosságra csak a feljelentő beleegyezésével kerülhet. A felettes köteles mindegyik jelentést alaposan megvizsgálni és megoldani. LYRA Chocolate cég nem tolerál semmilyen szankciókat a feljelentővel szemben és igyekszik az etikai kódexet teljes mértékben betartani.