A felelősségteljes vállalkozás menedzsmentje
Etikai kódex.
Az etikai kódex nálunk a LYRA Chocolate cégnél alapjául szolgál az erkölcsi normák rögzítésére és a felelősségteljes vállalkozás megfogalmazására. Az írott etikai kódex lefekteti azokat a viselkedési kívánalmakat, amelyeket elvárunk dolgozóinktól.

Etikai igazgató.
Az etika fejlődése és megtartása a vállalkozás egyik fő feladata. A cég magasabb vezetői vállalnak felelősséget érte, akik igyekeznek empatikusak lenni az alkalmattokkal szemben így teremtve kölcsönös bizalmat.

Etikai bizottság.
Nálunk a LYRA Chocolate cégnél a lehetséges etikai konfliktusokra volt létrehozva ez a kollektív testület, ami a cég vezetőiből és dolgozóink képviselőiből tevődik össze. Biztosítja az etikai kódex betartását és frissítését, továbbá ügyel arra, hogy minden alkalmazott betartsa a kötelezetttségeit.

Etikai kerekasztalok.
Mi a LYRA Chocolate cégnél törekszünk egy demokratikus, proszociális légkör megteremtésére a munkahelyen. Az etikai kerekasztal lehetővé teszi kiterjeszteni az alkalmazottak felé irányult elvárásokat és azok betartását, ugyanakkor teret ad a toleranciára és a problémák konstruktív kezelésére.

Etikai szeminárium.
Etikai oktatásban rendszeresen részesülnek nemcsak az alkalmazottak, hanem a menedzsment is. A cél az, hogy a munkahelyen biztosítva legyen a morális felelősség. Menedzsment részéről ez annyit tesz, hogy felismerik és megelőzik az etikai hibákat.

Forró vonal.
Nálunk a LYRA Chocolate cégnél a forró vonal védelmi funkciót és lojális támogatást szolgál. Ha bármi félreértés merül fel, dolgozóink az etikai bizottsághoz fordulhatnak. Külsőleg viszont külvilággal való kapcsolattartást segítik.

Etikai mérleg.
Etikai mérlegelés évről évre betekintést eredményez a vállalkozás következményeibe. Cégünk év végén fontolóra veszi a pozitív és negatív hatásokat, amik bizonyos kritériumok szerint keletkeztek.

Személyes párbeszéd az etikáról.
Nálunk a LYRA Chocolate-nál a lojális kapcsolattartást tartjuk szem előtt alkalmazottainkkal szemben. Személyes párbeszéd keretén belül mindenki elmondhatja az álláspontját. Fontos ismerni mások véleményét, amik szerint megfogalmazzuk az etikai elvárásainkat. Célunk pontosan megérteni dolgozóink elvárásait, ezért oly lényeges a kölcsönös tisztelet és komunikáció az alkalmazottak és cégvezetők között.