"Young Necoclí"

V minulom roku, prechádzajúc do roku 2020 spolu s nami podporujete úžastný projekt s názvom "Young Necoclí". Necoclí je kakaová farma na severe Colombie o rozlohe 500 ha, na ktorej pracuje niekoľko stoviek farmárov. Tento projekt je zameraný na mladých ľudí - budúcich farmárov, z oblastí z kadiaľ pochádzajú kakaové bôby na výrobu LYRA čokolády. Túžia po bežných veciach po ktorých túžia aj deti v Európe. Túžia vlastniť mobilný telefón, túžia pracovať v kancelárii, túžia jesť jedlá z "reštaurácií" rýchleho občerstvenia.... Pri všetkých túžbach si ale neuvedomujú, že to všetko a oveľa viac majú doma. Že si osvojením zručností v oblasti riadenia, komunikácie a v neposlednom rade zdokonalení sa vo farmárčení a budovaní dlhoročných skúseností svojich predkov s pestovaním kakaa. Do projektu sú zapojené 4 komunity z rôznych oblastí krajiny: Caribia, Alto Carito, Limoncito a Buenos Aires. Spolu na projekte participuje 73 mladých, aktívnych ľudí, ktorí su cez projekt vedení k týmto aktivitám:

- mladí ľudia identifikujú svoje pozitívne vlastnosti, silné stránky aby boli v budúcnosti schopní rozoznať príležitosti podnikania
- mládež citlivo pristupuje a komunikuje o dôležitých chvíľach svojho života a dôležitých aspektoch svojej osobnosti
- identifikujú vlastnosti a funkcie správneho lídra
- praktizujú vodcovské úlohy, ktoré im umožňujú zlepšovať svoje silné a pracovať so svojimi slabými stránkami, aby sa stali správnymi vodcami
- stotožňujú sa s krajinou, miestom a postavením kde bývaju a čím sa zaoberajú (farmárčenie, poskytnutie podpory a vzdelania farmárov...)
- spolupracujú s médiami a pracujú na rozvoji komunikačných a vzťahových schopností
- identifikujú problémy v ich komunitách a prezentujú nápady na zmenu a na ich riešenie a vedenie
- za relevantné riešenie problémov považujú rozhodnutia, ktoré vedú k zmenám v ich komunite
- riešia dôležitosť zvyšovania povedomia o krajine a teritóriu kde žijú a vytvarajú iniciatívu v oblasti zmeny životného prostredia a zároveň upriamujú svoju energiu na zlepšenie súdržnosti a jednoty komunít v oblasti kakaa.
- mladí ľudia vyvíjajú aktivíty v oblasti životného prostredia, komunitnej práce, výstavby územia a sociálnej štruktúry

Najdôležitejším poslaním projektu je zameranie na enviroment a jeho doležitosť

Počas týchto aktivít sa mladí ľudia zameriavajú na to, ako si predstavujú svoju krajinu, o čom snívajú pri zveladení svojich miest a navrhujú nápady na zmeny, o ktorých snívajú. Najpokročilejšie nápady smerujú k uvedomovaniu si životného prostredia a jeho významu v ich životoch.

ĎAKUJEME že ste toho súčasťou!!!!

Táto stránka používa pre hladké a rýchle zobrazovanie cookies.