Dokončovanie nášho showroom - u:)
29. september 2014
Prednáška: Na kolumbijských kakaových plantážach
12. máj 2014

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre
CYKLUS CESTOVATEĽSKÝCH VEČEROV 2014
Karol Stýblo: Na kolumbijských kakaových plantážach
14.5.2014 o 18.15h, B106 ŠD UKF V NITRE

Čítať
Slovensko v obrazoch
6. marec 2016
Reportáž na rtvs - od 9. minúty

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10064/88720
Čítať